Stiftelsen Studenthälsan i Umeå

Stiftelsen för hälsofrämjande studentprojekt

Välkommen hit! Welcome!

Du har nu kommit till studentkårernas hälsofrämjande stiftelse, där vi stöttar och lyfter fram hälsofrämjande projekt vid Umeå universitet men också visar på goda exempel från olika hälsofrämjande insatser.

Welcome to the Student health foundation, owned by the student unions at Umeå university and SLU Umeå. We support health initiatives and also promote good examples of health initiativs for students.

Verksamheten har startat upp!

Vi har nu startat upp vår stiftelseverksamhet igen! Sista ansökningsdag denna termin är 31/3 23.59. Välkommen med din ansökan!

We have now started our regular businesses again! Last day of application this semester i March 31st at 23.59. We look forward to your application!


Stiftelsen Studenthälsan sponsrar musikmassage

2018-11-30:  Stiftelsen Studenthälsan beslutade vid sitt möte 30/11-18 att bevilja ett stipendium på 5700:- för musikmassage utförd av föreningen FYSS.