Stiftelsen Studenthälsan i Umeå

Stiftelsen för hälsofrämjande studentprojekt

Välkommen hit! Welcome!

Du har nu kommit till studentkårernas hälsofrämjande stiftelse, där vi stöttar och lyfter fram hälsofrämjande projekt vid Umeå universitet men också visar på goda exempel från olika hälsofrämjande insatser.

Welcome to the Student health foundation, owned by the student unions at Umeå university and SLU Umeå. We support health initiatives and also promote good examples of health initiativs for students.


Stiftelsen Studenthälsan sponsrar musikmassage

2018-11-30:  Stiftelsen Studenthälsan beslutade vid sitt möte 30/11-18 att bevilja ett stipendium på 5700:- för musikmassage utförd av föreningen FYSS.


Stiftelsen Studenthälsan sponsrar mottagning av nya studenter

2017-11-24: Stiftelsen Studenthälsan beslutade vid sitt möte 24/11 att sponsra årets mottagningsutbildning med 10000:-.