Stiftelsen Studenthälsan i Umeå

Stiftelsen för hälsofrämjande studentprojekt

Stiftelseförordnande/Regulations

Stiftelseförordnande/regulations

Om oss

Redan 1995 bedrev Stiftelsen Studenthälsan studenthälsovården vid Umeå universitet. Själva arbetet med studenthälsovården började i själva verket flera årtionden tidigare, men från 1995 och framåt tog stiftelsen ansvar för studenternas hälsa. Finansieringen av stiftelsen skedde i huvudsak via stöd från Umeå universitet, men driften tog studentrörelsen hand om. Med ökade krav från statsmakten om en stark studenthälsovård vid landets lärosäten, började dock diskussioner mellan stiftelsen och Umeå universitet, att lägga över hela verksamheten på universitetet. 2004 tog så universitetet även över driften av studenthälsovården. Kvar stod en stiftelse med ett syfte att stödja studenthälsofrämjande projekt. Detta är Stiftelsen Studenthälsan i Umeå, förvaltad av Umeå studentkår, Umeå medicinska studentkår, Umeå naturvetar- och teknologkår samt Skogshögskolans studentkår. Om du har ett intressant och spännande projekt som kan bidra till en bättre hälsa för Umeås alla studenter, tveka inte att söka!

About us

It all began in 1995 when the Student health foundation managed all student healthcare at Umeå university. The actual healthcare work began decades before, but it was in 1995 that the foundation was formed. In order to finance the foundation, contributions were made from Umeå university, but the actual care was handled by the student organizations themselves. But when demands on universitys from the government increased, where student health care was supposed to be handled by the universitys themselves, discussions began taking place to move student healthcare from the foundation to the university. In 2004, Umeå university started to manage all student healthcare. The student union however, still owned the foundation and started using it to promote health initiatives that benefit students. This is the foundation that you visit on this site so if you have an interesting, exciting project that will promote good health, fill out an application!