Stiftelsen Studenthälsan i Umeå

Stiftelsen för hälsofrämjande studentprojekt

Kontakt/Contact

Har du frågor om din ansökan eller vill ha mer information om stiftelsen? Tveka inte kontakta oss!

Do you have any questions about applications or do you want some more information about the foundation? Do not hesitate to contact us!

Handläggare/Administrator:

Stefan Brattlöf

Telefon: 070-686 90 53

E-post: info@studenthalsan.nu