Stiftelsen Studenthälsan i Umeå

Stiftelsen för hälsofrämjande studentprojekt

Styrelse/Board

Styrelsen består av ledamöter och ersättare från studentkårerna i Umeå.

The board consist of members from the student unions of Umeå.

Member: Joanna Elg

Member: Emma Wallerström

Member: Charlotta Börjesson

Substitute: Eleonora Hedin

Substitute: Tea Forsberg


Sekreterare/handläggare: Emma Möller

Ekonomiansvarig: Stefan Brattlöf